Jag håller vintersemester mellan tiden 18.12.20 – 8.1.2021