Hello M Å N D A G!

På veckoslutet var jag igen i Tammerfors och studerade VoiceWell® professional del 2. Den här gången gick vi genom tungbenets övre- och undrestruktur, deras fuktion och störningar. Väldigt intressant och komplex. Med iver vill jag gå framåt och prova på mina nya ”redskap”.

Jag hoppas att du vågar komma och prova på den här metoden.

Under år 2021 kommer jag att och studera vidare VoiceWell® professional på del 3,4 och 5. Under tiden behöver jag fler VoiceWell intresserade kunder. Eftersom min kalender är ganska full just nu och det är svårt att få en tid hos mig kommer jag att ordna en VoiceWell dag som jag enbart vårdar dessa kunder. Info om det kommer lite senare.

Denna massagemetod passar ALLA men speciellt sångar, sportare, människor som pratar mycket på jobbet/fritid eller jobbar mycket framför datorn.

Under tiden jag studerar gör jag VoiceWell® massage för ett studerandepris dvs 60€/60min.

Har du några frågor så tar gärna kontakt. e-mail: info@sarashw.fi

Välkommen!

-Sara

Voicewell® professional (studerande)

Kategorier: Aktuellt